Informacja

Trwa aktualizacja bazy danych.
Aktualna wersja bazy danych: 17.9.0.177; trwa aktualizacja do wersji 17.9.0.179
Proszę uruchomić aplikację ponownie za kilka minut.

© 2018 Vulcan Uonet+