Informacja

Trwa aktualizacja bazy danych.
Aktualna wersja bazy danych: 18.8.0.105; trwa aktualizacja do wersji 18.8.0.108
Proszę uruchomić aplikację ponownie za kilka minut.

© 2019 Vulcan Uonet+